فوت و فن ها
به راحتی یاد بگیرید

خرید پلن های VIP
VIP ۳

 • پلن طلایی ( منتخب اکثر کاربران )
 • ویژه متخصصین ( سطح آموزشها کاملا" حرفه ای )
 • : فیلمهای VIP۳
 • با امکان دسترسی به تمامی گروههای VIP
 • : بلافاصله بعد از تراکنش
 • : کاملا" حرفه ای و تخصصی ویژه متخصصین
 • : تعداد ۱۳فیلم دلخواه از زمان خرید بمدت ۳۰ روز
 • : دائمی و همیشگی به فیلمهای انتخاب شده بصورت نامحدود
 • ارسال جدیدترین آموزشهای تخصصی VIP۳ به ایمیل شما
 • امکان استفاده از دو دوره آنلاین با تخفیف ویژه در زمان استفاده از VIP
پرداخت ۰VIP ۲

 • پلن نقره ای
 • ویژه آماتورها و نیمه حرفه ای ها ( سطح آموزشها تخصصی )
 • : فیلمهای VIP۲
 • با امکان دسترسی به زیر گروه VIP۱
 • : بلافاصله بعد از تراکنش
 • : آماتور تا قبل از حرفه ای
 • : تعداد ۱۲ فیلم دلخواه از زمان خرید بمدت ۳۰ روز
 • دسترسی دائمی و همیشگی به فیلمهای خریداری شده تا ۸ سال
 • ارسال جدیدترین آموزشهای VIP ۱ & ۲ به ایمیل شما
 •  عدم امکان خرید و یا ارتقای پلن به بالاتر در طول مدت زمان ۳۰ روزه
پرداخت ۰VIP۱

 • پلن سیلور
 • ویژه عموم ( سطح آموزشها عمومی و کاربردی )
 • : فیلمهای VIP۱
 • : بلافاصله بعد از تراکنش
 • : مقدماتی ویژه افراد مبتدی تا قبل از آماتور
 • : تعداد ۱۰ فیلم دلخواه از زمان خرید بمدت ۳۰ روز
 • دسترسی دائمی و همیشگی به فیلمهای انتخاب شده تا ۴ سال
 •  عدم امکان خرید و یا تمدید پلن به بالاتر در طول مدت زمان ۳۰ روزه
 •   عدم دسترسی به پلن های بالاتر
پرداخت ۰